صفحه اصلی 

 • تقویم آموزشی نیمسال دوم 1396
  تقویم آموزشی نیمسال دوم 1396

 • کتاب computer-based exercises for signal processing using matlab
  کتاب computer-based exercises for signal processing using matlab توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس

 • تجهیز کارگاه‌ ماشین ابزار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
  تجهیز کارگاه‌ ماشین ابزار دانشکده مهندسی توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 • عضویت جناب دکتر واقفی، هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس در مجله Journal of Hydraulic Structures
  عضویت جناب دکتر واقفی، هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس در مجله Journal of Hydraulic Structures

رخداد های آینده
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.