اعضای هیئت علمی

گروه مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1385 آغاز نمود و با توجه به توسعه ی کمی و کیفی در حال حاضر علاوه بر رشته کارشناسی مهندسی برق،در سه گرایش کارشناسی ارشد مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 10 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

جهت دریافت رزومه بر روی نام و یا عکس اساتید کلیک کنید
دکتر رضا دیانت
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای سیستمهای مخابراتی
تلفن 077-31222300
نمابر 077-33440376
ایمیل Dianat[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی شریف تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف تهران
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف تهران

 

دکتر رحمن دشتی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-قدرت
تلفن 077-31222182
نمابر 077-33440376
ایمیل R.Dashti[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت تهران
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر احمد کشاورز
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-مخابرات سیستم
تلفن 077-31222172
نمابر 077-33440376
ایمیل a.kheshavarz [ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد  
کارشناسی  

 

 

دکتر ابوالحسن رزمی‌نیا
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-کنترل
تلفن 077-31222164
نمابر 077-33440376
ایمیل Razminia[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد  
کارشناسی  

 

 

دکتر وحید میگلی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-کنترل
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل Vahid_Mey[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد  
کارشناسی  

 

 

مهندس حیدر کشاورز
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق-میدان
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل H.Keshavarz[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا  
کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

 

دکتر حامد گرگین‌پور
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-قدرت
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل A.Torabi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد  
کارشناسی  

 

دکتر ولی اله غفاری
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-کنترل
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل vghaffari [ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

 

دکتر امین ترابی جهرمی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-کنترل
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل A.Torabi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه نانیانگ سنگاپور
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

 

دکتر محمدجواد صابر
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-مخابرات
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل Saber[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد -
کارشناسی -

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.