صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی 
کارشناسی

گروه های آموزشی مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی  :

·         مهندسی مکانیک

·         مهندسی برق

·         مهندسی عمران

·         مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار

·         مهندسی دریا _ کشتی سازی

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.