اعضای هیئت علمی

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1389 آغاز نمود و تاکنون مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 5 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

دکتر حبیب رستمی
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار
تلفن 077-312222162
نمابر 077-33440376
ایمیل habib[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

 

مهندس سعید طلعتیان
مرتبه علمی مربی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار
تلفن 077-312221
نمابر 077-33440376
ایمیل S.Talatian[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا  
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

مهندس حسین سالمی
مرتبه علمی مربی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات-امنیت شبکه
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل Salemi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا  
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

مهندس ایرین مظلوم‌زاده
مرتبه علمی مربی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل  
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا  
کارشناسی ارشد  
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.