صفحه اصلی 

 • انتخاب سرآمدان آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  انتخاب سرآمدان آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 • ارتقاء مرتبه علمی اساتید دانشکده مهندسی
  ارتقاء مرتبه علمی اساتید دانشکده مهندسی

 • کتاب computer-based exercises for signal processing using matlab
  کتاب computer-based exercises for signal processing using matlab توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس

 • تجهیز کارگاه‌ ماشین ابزار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
  تجهیز کارگاه‌ ماشین ابزار دانشکده مهندسی توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 • عضویت جناب دکتر واقفی، هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس در مجله Journal of Hydraulic Structures
  عضویت جناب دکتر واقفی، هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس در مجله Journal of Hydraulic Structures

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.