کتابها

 

عنوان کتاب: مقدمه ای بر جوشکاری در صنعت کشتی سازی
نام مولف: دکتر حسین اسکندری - مهندس عبدالخالد زارعی
سال انتشار: 1390
ناشر: دانشگاه خلیج فارس بوشهر
تعداد صفحات: 404

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: نانوفیزیک و نانوتکنولوژي، مقدمه اي بر مفاهیم پیشرفته در علم نانو
نام مولف: ادوارد ال. ولف
مترجم : مهندس عبدالخالد زارعی
سال انتشار: 1391
ناشر: انتشارات توسعه سبز
تعداد صفحات: 191

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: زبان تخصصی براي دانشجویان تکنولوژي جوشکاري
نام مولف: مهندس عبدالخالد زارعی
سال انتشار: 1391
ناشر: انتشارات توسعه سبز
تعداد صفحات: 614

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی
نام مولف: دکتر عباس دشتی منش
سال انتشار: 1395
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 988

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.