صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > کارشناسی ارشد 
کارشناسی ارشد

گروه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی : از سال 1386

گروه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی  : از سال 1395

----------------------------------------------------------------

گروه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد گرایش سازه : از سال 1383

گروه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد گرایش مهندسی خاک : از سال 1390

گروه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد گرایش سازه‌های هیدرولیکی : از سال 1391

----------------------------------------------------------------

گروه مهندسی دریا مقطع کارشناسی ارشد گرایش معماری کشتی/هیدرومکانیک کشتی  : از سال 1391

----------------------------------------------------------------

گروه مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد گرایش مخابرات- سیستم : سال 1389

گروه مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد گرایش کنترل : سال 1392

 

 

 

* دانشجویان گرامی می توانند فرم‌های مورد نیاز در طول دوره کارشناسی ارشد را از لینک‌های زیر دانلود نمایند *

ابلاغيه تصويب پايان نامه (ت ت 3)

تأئیدیه تحویل پایان‌نامه به داوران(قبل از اقدام برای گرفتن مجوز دفاع)

تسويه حساب پايان نامه (ت ت 15)

تصويب موضوع پايان نامه ( ت ت 2)

درخواست هزينه پايان نامه (ت ت 16)

دعوت از کميته  داوران جلسه دفاع (ت ت 9)

صورتجلسه دفاع از پايان نامه (ت ت 12)

فرم ارزشيابي پايان نامه-ورودی ‌94 به قبل (ت ت 11)

کاربرگ  بررسي وضعيت آموزشي  دانشجو (ت ت 5)

کاربرگ اطلاعيه دفاع (ت ت 10)

کاربرگ بررسي پايان نامه (ت ت 6)

مجوز دفاع پايان نامه از دانشکده (ت ت 7)

کاربرگ مجوز تکثير از پایان‌نامه (ت ت 14)

مجوز دفاع پايان نامه از دانشگاه (ت ت 8)

گزارش نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه در جلسه دفاع (ت ت 13)

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ورودی 92 به بعد

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد

کاربرگ پیشنهاده پایان‏‌نامه/رساله
فرم ارزشیابی و نمره‌دهی پایان‌نامه/رساله-ورودی 95 به بعد (ت‌ت ‌11) شیوه‌نامه اجرائی آئین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد
الگوی نگارش پایان‌نامه

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.