مدیر گروه

 

جهت دریافت رزومه بر روی نام و یا عکس کلیک کنید
دکتر پرویز ملک‌ زاده
مرتبه علمی استاد
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222166
نمابر 077-33440376
ایمیل Malekzadeh[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

 

 
 

مدیران گروه پیشین

 

 

وظایف و اختیارات مدیرگروه مهندسی مکانیک :

 

1-ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

2- تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس  دانشكده؛

3- تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط؛

4- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛

5- ابلاغ بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغي از سوي رييس دانشكده به اعضاي گروه؛

6- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده؛

7- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده؛

8- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده؛

9- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.