مدیرگروه

 

مدیر گروه مهندسی عمران

دکتر محمود ملکوتی علون آبادی

 رتبه علمی

استادیار

 مدرک تحصیلی

دکتری عمران – راه و ترابری

 تلفن

31222425      077

 نمابر

33440376      077

 پست الکترونیکی

Malakooti [ at ] pgu.ac.ir

 ادرس محل کار

بوشهر - دواس-بلوار شهید ماهینی - دانشگاه خلیج فارس- دانشکده مهندسی- کد پستی:   7516913817

 تحصیلات:

 دکترا

دانشگاه علم و صنعت ایران

 کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

 کارشناسی

دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

 
 

مدیران گروه پیشین

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

مهندس امیر بهرامی

ابتدا

1377

2

مهندس امیر پاشا زنجانی نسب

1377

1379

3

مهندس غلامرضا محسنی پور

1379

1382

4

            دکتر محمود ملکوتی علون آبادی

1383

1386

5

دکتر امین کشاورز

1386

1390

6

دکتر عبدارضا فاضلی

1390

1392

7

دکتر امین کشاورز

1392

1394

8

               دکتر محمود ملکوتی علون آبادی

1394

تاکنون

 

 

وظایف و اختیارات مدیرگروه مهندسی عمران:

 

1-ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

2- تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس  دانشكده؛

3- تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط؛

4- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛

5- ابلاغ بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغي از سوي رييس دانشكده به اعضاي گروه؛

6- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده؛

7- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده؛

8- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده؛

9- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.