صفحه اصلی > پژوهش > سرآمدان پژوهشی 
سرآمدان پژوهشی

پژوهشگران برتر دانشکده مهندسی طی سالهای گذشته
 
 
سرآمد پژوهشی مرتبه علمی(در سال انتخابی) سال انتخاب
دکتر حبیب رستمی استادیار 1396
دکتر محمد واقفی استادیار 1392

دکتر پرویز ملک‌زاده

دکتر محمدرضا گل‌بهار حقیقی

استادیار

استادیار

1391

دکتر پرویز ملک‌زاده

استادیار

1390

دکتر پرویز ملک‌زاده

دکتر محمد واقفی

استادیار

استادیار

1389

دکتر پرویز ملک‌زاده

استادیار

1388
دکتر کامل هومن استادیار 1384

دکتر پرویز ملک‌زاده

دکتر کامل هومن

استادیار

استادیار

1383

دکتر پرویز ملک‌زاده

دکتر کامل هومن

استادیار

استادیار

1382

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.