درباره

گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1371 آغاز نمود و با توجه به توسعه ی کمی و کیفی در حال حاضر علاوه بر رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، در دو گرایش کارشناسی ارشد(گرایش طراحی کاربردی و گرایش تبدیل انرژی) و همچنین دکترا در گرایش طراحی کاربردی مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 13 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.