صفحه اصلی > درباره دانشکده > جستجوی کارکنان 
جستجوی کارکنان

پیش شماره تلفن‌های ثابت استان بوشهر 077 می باشد. جهت مشاهده جزئیات هر بخش بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید.

 

شماره تماس‌های دانشکده مهندسی

 
اداری دانشکده آموزش دانشکده
مدیران گروه‌ها کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
اساتید پر کاربردهای دانشگاه

 

شماره‌های بخش اداری دانشکده
رئیس دانشکده مهندسی 31222150
معاون دانشکده مهندسی 31222150
دفتر دانشکده مهندسی 31222150
نمابر دانشکده مهندسی 33440376
مسئول فناوری اطلاعات 31222179
دبیرخانه دانشکده مهندسی 31222192
خدمات دانشکده مهندسی 31222157
شماره‌های بخش آموزش دانشکده
معاون آموزشی دانشکده 31222150
کارشناس گروه مکانیک 31222155
کارشناس گروه عمران 31222052
کارشناس گروه دریا 31222155
کارشناس گروه برق 31222344
کارشناس گروه کامپیوتر 31222311
کارشناس تحصیلات تکمیلی 31222344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره‌های مدیران گروه‌های دانشکده
مدیر گروه مهندسی مکانیک 31222166
مدیر گروه مهندسی عمران 31222425
مدیر گروه دریا 31222399
مدیر گروه مهندسی برق 31222300
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 31222176
شماره‌های کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
کارگاه بتن (عبدالرضا خلیفه) 31222184
آزمایشگاه هیدرولیک (ضیاء حمیدی) 31222183
کارگاه برق (نادر کرمی) 31222308
آزمایشگاه نقشه‌برداری و قیر و آسفالت (حسین حیدری) 31222186
کارگاه ماشین ابزار (علی اصغر رحیمی) 31222188
کارگاه جوشکاری (عبدالکریم غاله) 31222187
آزمایشگاه کنترل - مدار منطقی (روح‌اله امیری) 31222199
کارگاه ریخته‌گری و مقاومت مصالح (حسین دهقان) 31222180
کارگاه اتومکانیک (کریم رضازاده) 31222185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس اساتید دانشکده مهندسی
گروه مهندسی مکانیک
دکتر حسین اسکندری 31222153
دکتر پرویز ملک زاده 31222166
دکتر سعیدرضا محب‌پور 31222173
دکتر روح‌اله فاتحی 31222170
دکتر محمدرضا گل‌بهار حقیقی 31222168
دکتر سید احسان حبیبی 31222160
دکتر احسان ایزدپناه 31222372
دکتر غلامرضا ایمانی 31222177
دکتر یاسر امینی 31222171
دکتر حسین حبیبی --------
دکتر یاسین حیدرپور --------
دکتر مرضیه بابایی ربیعی --------
دکتر سیده نجمه حسینی --------
گروه مهندسی عمران
دکتر علیرضا فیوض 31222163
دکتر محمد واقفی 31222401
دکتر محمود ملکوتی علون‌آبادی 31222425
دکتر سید شاکر هاشمی 31222403
دکتر امین کشاورز 31222158
دکتر عبدالرضا فاضلی 31222161
دکتر محمدرضا ماهینی 31222178
دکتر سید حامد معراجی 31222174
دکتر ایوب دهقانی 31222332
دکتر امین محمودی 31222399
دکتر بهمن نیرومند --------
گروه مهندسی دریا
دکتر حسن آبین 31222399
دکتر احمدرضا کهنسال 31222181
دکتر سعیدرضا جامعه ای 31222301
مهندس عبدالخالد زارعی 31222169
دکتر احسان بهمیاری 31222269
دکتر عباس دشتی منش --------
دکتر احسان حاجی زاده --------
گروه مهندسی برق
دکتر احمد کشاورز 31222172
دکتر ابوالحسن رزمی‌نیا 31222164
دکتر رضا دیانت 31222300
دکتر ولی‌اله غفاری 31222269
دکتر وحید میگلی‌نژاد 31222405
دکتر امین ترابی جهرمی --------
مهندس حیدر کشاورز --------
دکتر محمدجواد صابر --------
گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر حبیب رستمی 31222162
مهندس سعید طلعتیان 31222176
مهندس حسین سالمی --------
مهندس سعیده سرمدی --------
مهندس ایرین مظلوم‌زاده --------
شماره تماس‌های پرکاربرد دانشگاه
دفتر ریاست دانشگاه 31222010
دفتر معاونت اداری - مالی 31222030
دفتر معاونت پژوهشی 31222078
دفتر معاونت آموزشی 3122061
دفتر معاونت فرهنگی-دانشجویی 31222511
دبیرخانه مرکزی دانشگاه 31222044
دبیرخانه آموزش مرکزی 31222064
رئیس اداره ثبت‌نام و پذیرش 31222065
رئیس اداره دانش آموختگان 31222066
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه 31222068
تلفن‌خانه دانشگاه 31222222

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.