اعضای هیئت علمی

گروه مهندسی دریا دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1376 آغاز نمود و با توجه به توسعه ی کمی و کیفی در حال حاضر علاوه بر رشته کارشناسی مهندسی دریا، در  گرایش معماری کشتی/هیدرومکانیک کارشناسی ارشد مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 7 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

جهت دریافت رزومه بر روی نام و یا عکس اساتید کلیک کنید
دکتر حسن آبین
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای دریا - مکانیک کشتی
تلفن 077-312222399
نمابر 077-33440376
ایمیل abinhassan[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه UTMمالزی
کارشناسی ارشد  
کارشناسی  

 

دکتر احمدرضا کهنسال
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای دریا - هیدرومکانیک
تلفن 077-31222181
نمابر 077-33440376
ایمیل kohansal[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد  
کارشناسی  

 

دکتر سعید جامعه ای
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای دریا - مکانیک کشتی
تلفن 077-31222301
نمابر 077-33440376
ایمیل jaameisa[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه UTMمالزی
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر عباس دشتی‌منش
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای دریا - هیدرومکانیک کشتی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل a.dashtimanesh[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

دکتر سجاد حاجی زاده
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای دریا - مهندسی دریا
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل Hajizdeh[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

مهندس عبدالخالد زارعی
مرتبه علمی مربی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریا
تلفن 077-31222169
نمابر 077-33440376
ایمیل azareei[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا  
کارشناسی ارشد صنعتی شریف
کارشناسی  

 

دکتر احسان بهمیاری
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای دریا - سازه کشتی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل  
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.