اطلاعیه‌ها

جهت ورود به صفحه‌ی درس مورد نظر بر روی عکس کلیک کنید

                                                               

 

دانلود برنامه آموزشی نیمسال اول 97   (دانشجویان گرامی، ایرادات و پیشنهادات خود را به مدیر گروه یا کارشناس گروه مهندسی برق انتقال دهند.)

 

دانلود پاسخ سوالات پایان‌ترم درس الکترومغناطیس 96/2  

 

دانلود سوالات پایان‌ترم درس الکترومغناطیس 96/2  

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش سیزدهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری یازدهم الکترومغناطیس»

 

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری دهم الکترومغناطیس»

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش دوازدهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش یازدهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری نهم الکترومغناطیس»

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش دهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری هشتم الکترومغناطیس»

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش نهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دریافت فایل «پاسخ سوالات امتحان سوم درس پردازش سیگنال دیجیتال»

 

دریافت فایل «سوالات امتحان سوم درس پردازش سیگنال دیجیتال»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری هفتم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری ششم الکترومغناطیس»

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش هشتم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دریافت فایل «پاسخ سوالات میانترم درس پردازش سیگنال دیجیتال»

 

دریافت فایل «سوالات میانترم درس پردازش سیگنال دیجیتال»

 

دریافت فایل «پاسخ سوالات میانترم درس الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «سوالات میانترم درس الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری پنجم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ آزمون کوتاه الکترومغناطیس»

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش هفتم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دریافت فایل «حل تمرین 3 و حل تمرین 4 درس الکترومغناطیس»

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش ششم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دانلود پاسخ سوالات آزمون میانترم اول(نیمسال 96/2) درس DSP  

 

دانلود سوالات آزمون میانترم اول(نیمسال 96/2) درس DSP  

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش پنجم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دریافت فایل «حل تمرین 1 و حل تمرین 2 درس الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «صورت تمرین 1 و تمرین 2 درس الکترومغناطیس»

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش چهارم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست - خصوصاً شکل‌های آن و اصل شکل‌ها را از کتاب مرجع باید دید - و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش سوم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش دوم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش اول DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

دریافت فایل «نکاتی در مورد کرل و تجزیه خم و سطح به مؤلفه‌های متعامد برای دانشجویان درس الکترومغناطیس»

 

دانشجویان گرامی جهت دریافت برنامه‌ی تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 96/97 بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

برنامه نیمسال دوم 96/97

 

دانشجویان گرامی می توانید سوالات پایان ترم دروس کدینگ، پردازش علائم گسسته و فرآیندهای اتفاقی را به همراه پاسخ سوالات از لینک‌های زیر دریافت نمائید.(جهت دانلود بر روی متن کلیک کنید)

*.سوالات امتحان پایان ترم درس فرآیندهای اتفاقی

@.پاسخ سوالات آزمون پایان ترم درس فرآیندهای اتفاقی

*. سوالات امتحان پایان ترم درس کدینگ

@. پاسخ سوالات آزمون پایان ترم درس کدینگ

*.سوالات امتحان پایان ترم درس پردازش علائم گسسته

@.پاسخ سوالات آزمون پایان ترم درس پردازش علائم گسسته

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.