آزمایشگاه ترمودینامیک

آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ترمودینامیک دانشگاه خلیج فارس بوشهر به شرح زیر میباشد که در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر آزمایش و دستگاه متناظر با آن می پردازیم.

1-پمپ حرارتی: پمپ حرارتی یکی از انواع سیکل تراکم بخار است که مقداری انرژی از یک منبع بزرگ بصورت گرما جذب کرده و به یک منبع محدود انتقال داده و باعث گرم شدن آن می گردد.

دستگاه حاضر از یک کمپرسور، یک کندانسور، یک اواپراتور هوایی، فیلتر درایر، دو عدد فشارسنج، نمایشگر دیجیتال توان و ولتاژ و جریان، سنسور های دمایی در شش نقطه، نمایشگر ها، روتامتر، فن و کلید روشن و خاموش کردن دستگاه تشکیل شده است.

 

2-دیگ مارست: در این آزمایشهدف بررسی تبدیل حالت مایع به بخار و کاربرد معادله کلاپیرون می باشد.

 

3-کمپرسور دو مرحله ای رفت و برگشتی:در این آزمایش هدف بدست آوردن مشخصات کارکرد یک کمپرسور دو مرحله ای رفت و برگشتی، محاسبه توان و راندمان های مختلف آن است.

 

4-جریان تراکم پذیردر نازل: دستگاه تست نازل، دارای سه نوع نازل همگرا،واگرا وهمگرا-واگرا می باشد که در مسیر جریان هوای فشرده بر روی هر نازل 8 نقطه به فاصله طولی 4 میلی متر از هم وجود دارد که فشار این نقاط، توسط 8 گیج فشار شماره گذاری شده از سمت چپ، نمایش داده می شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.