درس الکترومغناطیس

دانلود پاسخ امتحان پایانترم الکترومغناطیس (18دیماه 1397)

 

دانلود امتحان پایانترم الکترومغناطیس (18دیماه 1397)

 

 

دانلود پاسخ امتحان میانترم الکترومغناطیس (25 آذرماه 1397)

 

دانلود امتحان میانترم الکترومغناطیس (25 آذرماه 1397)

 

دانلود فایل " قضیه‌ی  پونسله "  (قابل ذکر است این قضیه از قضایای زیبای هندسه در مورد دسته دایره و محور اصلی آن است. این قضیه برای فهم سطوح هم پتانسیل در مسأله سیم‌های موازی مفید و آموزنده است.)

 

 

دانلود پاسخ سوال‌های میانترم اول درس الکترومغناطیس 97/1  

 

دانلود سوال‌های میانترم اول درس الکترومغناطیس 97/1  

 

دانلود طرح درسهای الکترومغناطیس، پردازش سیگنال دیجیتال و فرایندهای تصادفی

 

دانلود پاسخ سوالات پایان‌ترم درس الکترومغناطیس 96/2  

 

دانلود سوالات پایان‌ترم درس الکترومغناطیس 96/2  

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری یازدهم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری دهم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری نهم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری هشتم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری هفتم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری ششم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ سوالات میانترم درس الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «سوالات میانترم درس الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ تمرین‌های سری پنجم الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «پاسخ آزمون کوتاه الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «حل تمرین 3 و حل تمرین 4 درس الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «حل تمرین 1 و حل تمرین 2 درس الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «صورت تمرین 1 و تمرین 2 درس الکترومغناطیس»

 

دریافت فایل «نکاتی در مورد کرل و تجزیه خم و سطح به مؤلفه‌های متعامد برای دانشجویان درس الکترومغناطیس»

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.