کارگاه ریخته گری
کارگاه ریخته گری
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
حسین
دهقان مسول کارگاه
 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:


تصاویر:

 


 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.