صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > آزمایشگاه‌ها > آزمایشگاه ترمودینامیک 
آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه ترمودینامیک
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
کریم
رضازاده مسول آزمایشگاه 077-31222185


 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:


تصاویر:


 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.