کارگاه جوشکاری
کارشناس کارگاه جوشکاری
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
عبدالکریم
غاله مسول کارگاه 077-31222187


 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:


تصاویر:

 


 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.