کارگاه ماشین ابزار
کارشناس کارگاه ماشین ابزار
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
علی اصغر
رحیمی مسول کارگاه 077-31222188


 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:


تصاویر:

 

  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.