کارگاه برق
کارشناس کارگاه برق
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
نادر
کرمی مسول کارگاه 077-31222308


 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:


تصاویر:

 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.