اعضای هیئت علمی

گروه مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1371 آغاز نمود و با توجه به توسعه ی کمی و کیفی در حال حاضر علاوه بر رشته کارشناسی مهندسی برق،در سه گرایش کارشناسی ارشد مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 9 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

دکتر رضا دیانت
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای سیستمهای مخابراتی
تلفن 077-31222300
نمابر 077-33440376
ایمیل Dianat[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی شریف تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف تهران
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف تهران

 

دکتر رحمن دشتی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-قدرت
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل R.Dashti[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت تهران
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر ولی اله غفاری
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-کنترل
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل Ghafari[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر امین ترابی جهرمی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی برق-کنترل
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل A.Torabi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه نانیانگ سنگاپور
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.