درباره

معرفی رشته مهندسی برق

این رشته با 9 نفر عضو هیات علمی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش مخابرات و کنترل مشغول به فعالیت می باشد.

مهندسی برق قسمتی از مهندسی است که به تحلیل و بهره‌برداری از پدیده‌هایی فیزیکی که به بارهای الکتریکی و جریان‌های الکتریکی و آثار آن‌ها (مانند موج الکترومغناطیسی و ...) مربوط می‌شوند می‌پردازد. محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.

 

گرایش مخابرات میدان

در مبحث میدان مهندسان با ارسال‌ ٬انتشارودریافت امواج الکترومغناطیسی از طریق یک کانال مخابراتی) که می‌تواند فضای آزاد در مخابرات بی‌سیم و یا یک فیبر نوری در مخابرات فیبر نوری باشد) و فرستنده و گیرنده (که می‌تواند یک آنتن ماهواره در مخابرات ماهواره‌ای و یا یک مدار الکترونیکی در مخابرات فیبر نوری باشد( سروکار دارند. به عبارت دیگر می‌توان گفت مهندسین میدان به‌ طورعمده با جنبه‌ی فیزیکی چگونگی انتقال امواج حاوی اطلاعات ازنقطه‌ ای به نقطه‌ی دیگر روبه‌ رو هستند. بدین‌ ترتیب مهندسی مخابرات میدان رابطه زیادی با فیزیک کاربردی (در قسمت الکترومغناطیس) دارد

 

 

سر فصل دروس مهندسی مخابرات و تعداد واحدها :

        تعداد کل واحدها : 142 واحد
        دروس عمومی : 22 واحد
        دروس پایه : 26 واحد
        دروس اصلی : 56 واحد
        دروس تخصصی - الزامی :  23 واحد 
        دروس تخصصی - انتخابی : 6 واحد

        دروس تخصصی - اختیاری : 14 واحد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.