اعضای هیئت علمی

گروه مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1371 آغاز نمود و با توجه به توسعه ی کمی و کیفی در حال حاضر علاوه بر رشته کارشناسی مهندسی عمران،در سه گرایش کارشناسی ارشد(سازه،ژئوتکنیک و سازه های هیدرولیکی) مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 11 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

دکتر علیرضا فیوض
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-سازه
تلفن 077-31222163
نمابر 077-33440376
ایمیل Fiouz[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر محمد واقفی
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-سازه‌های هیدرولیکی
تلفن 077-31222401
نمابر 077-33440376
ایمیل Vaghefi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر بهمن نیرومند
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-ژئوتکنیک
تلفن 077-31222327
نمابر 077-33440376
ایمیل Niroumand[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دکتر محمود ملکوتی علون‌آبادی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-راه و ترابری
تلفن 077-31222425
نمابر 077-33440376
ایمیل Malakooti[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

 

دکتر امین کشاورز
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-ژئوتکنیک
تلفن 077-31222158
نمابر 077-33440376
ایمیل Keshavarz[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

 

دکتر محمدرضا ماهینی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-سازه
تلفن 077-31222178
نمابر 077-33440376
ایمیل Mahini[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

 

دکتر عبدالرضا فاضلی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-ژئوتکنیک
تلفن 077-31222161
نمابر 077-33440376
ایمیل AFazeli[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

دکتر سیدشاکر هاشمی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-سازه
تلفن 077-31222403
نمابر 077-33440376
ایمیل Sh.Hashemi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی دانشگاه صنعت آب و برق

 

دکتر حامد معراجی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-سازه‌های هیدرولیکی
تلفن 077-31222174
نمابر 077-33440376
ایمیل H.Meraji[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

 

دکتر ایوب دهقانی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-زلزله
تلفن 077-31222332
نمابر 077-33440376
ایمیل Dehghani[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا پژوهشگاه زلزله‌ شناسی
کارشناسی ارشد پژوهشگاه زلزله‌ شناسی
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

 

دکتر امین محمودی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران-سازه‌های هیدرولیکی
تلفن 077-31222399
نمابر 077-33440376
ایمیل A_Mahmoudi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی سهند(تبریز)
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند(تبریز)
کارشناسی دانشگاه هرمزگان

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.