صفحه اصلی > پژوهش > سرآمدان پژوهشی 
سرآمدان پژوهشی

پژوهشگران برتر دانشکده مهندسی طی سالهای گذشته
 
 
سال 1392 1391 1390 1389 1388 1384 1383 1382
نام پژوهشگر

دکتر محمد واقفی

دکتر پرویز ملک زاده

و

دکتر محمدرضا گل بهار حقیقی

دکتر پرویز ملک زاده

دکتر پرویز ملک زاده

و

دکتر محمد واقفی

دکتر پرویز ملک زاده دکتر کامل هومن

دکتر پرویز ملک زاده

و

دکتر کامل هومن

دکتر پرویز ملک زاده

و

دکتر کامل هومن

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.