اعضای هیئت علمی

دکتر حبیب رستمی

سمت : رئیس پارک علم و فناوری

درجه علمی : دانشیار

Hrostami@gmail.com

تلفن : 62 21 22 31

رزومه

مهندس سعید طلعتیان‌آزاد

سمت: مدیرگروه مهندسی کامپیوتر

درجه علمی : مربی

 s.talatian@pgu.ac.ir

تلفن : 76 21 22 31

رزومه

مهندس محمد ملک‌زاده

سمت : هیئت علمی

درجه علمی : مربی

MMalekzadeh@pgu.ac.ir

تلفن : 77 21 22 31

رزومه

مهندس حسین سالمی

سمت: هیئت علمی

درجه علمی : مربی

Hsalemi@pgu.ac.ir

تلفن : ** ** 22 31

رزومه

مهندس سعیده سرمدی

سمت : هیئت علمی

درجه علمی : مربی

s.sarmadi@pgu.ac.ir

تلفن : 61 21 22 31

رزومه

 

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.